۱۴۰۲-۱۳۴۴۲۳۱۰-۱
عمامه گذاری طلاب در جشن نیمه شعبان

عمامه گذاری طلاب در روز جشن نیمه شعبان ـ گرگان

عمامه گذاری طلاب در روز جشن نیمه شعبان ـ گرگان عکس: محمد نسایی سرویس عکس هوران - جشن نیمه شعبان و عمامه گذاری ۳۰نفر از طلاب مدرسه امام خمینی(ره) گرگان ...