گرگان - خیابان شهدا - لاله 13 - پلاک 26 - پایگاه خبری هوران .کد پستی؛ 4913655975
01732265159 - 09112703418
diareranj@gmil.com