کد خبر:15771
پ
۱۴۰۳-۶۳۲
مادر شهیدان: هادی، نعمت‌الله و حُجت‌الله بهمنی‌نژاد

مادر شهیدان: هادی، نعمت‌الله و حُجت‌الله بهمنی‌نژاد به فرزندان شهیدش پیوست

مادر شهیدان: هادی، نعمت‌الله و حُجت‌الله بهمنی‌نژاد به فرزندان شهیدش پیوست غلامعلی نسائی حاجیه فاطمه مازندرانی مادر شهیدان: هادی، نعمت‌الله و حُجت‌الله بهمنی‌نژاد به فرزندان شهیدش پیوست جهاد و شهادت هوران – سالیانی نه چندان دور، مردانی از قبیله نور عهدی را با خدای خویش به میانه نهادند و بر آن عهد وفا کردند و […]

مادر شهیدان: هادی، نعمت‌الله و حُجت‌الله بهمنی‌نژاد به فرزندان شهیدش پیوست

غلامعلی نسائی

حاجیه فاطمه مازندرانی مادر شهیدان: هادی، نعمت‌الله و حُجت‌الله بهمنی‌نژاد به فرزندان شهیدش پیوست

مادر شهیدان: هادی، نعمت‌الله و حُجت‌الله بهمنی‌نژاد

جهاد و شهادت هوران – سالیانی نه چندان دور، مردانی از قبیله نور عهدی را با خدای خویش به میانه نهادند و بر آن عهد وفا کردند و در راه خدای متعال شهید شدند، پیمان وفا همان امانتی است که خدا بر شانه کوه‌ها، آ‌سمان و زمین وانهاد و آنان از این امانت ابا کردند و اینان «مردان قبیله نور» به آن عهد وفا کردند و از جان و جوانی، از خانواده و زندگانی خویش گذشتند.

مادر شهیدان: هادی، نعمت‌الله و حُجت‌الله بهمنی‌نژاد

«شهیدان نعمت اللة ـ هادی ـ حجت الله بهمنی نژاد، فرزندان: علیرضا و مادرشان: حاجیه فاطمه مازندرانی » سه برداری که آن امانت را که «آسمان و زمین و کوه» از پذیرش آن سر باز زده بودند، آنان به عهد خدای خویش وفا کردند و بر دوش کشیدند.

ـ آری شهدا رفتند و ما ماندیم، اما آنان که رسم‌شان را از یاد بردند، نام شهیدان را ابزار ترقی خویش بنا کردند…

 

مادر شهیدان: هادی، نعمت‌الله و حُجت‌الله بهمنی‌نژاد

مادر شهیدان: هادی، نعمت‌الله و حُجت‌الله بهمنی‌نژاد

منبع
تولید محتوا: پایگاه خبری هوران
پایگاه خبری هوران
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید