عکاس :
پ
شهادت کودکان و زنان فلسطینی در غزه

تصاویر شهدای مظلوم فلسطینی «کودکان و زنان» غزه

تصاویر شهدای مظلوم فلسطینی «کودکان و زنان» غزه

محور مقاومت هوران – تصاویر شهدای مظلوم «کودکان و زنان» فلسطینی در غزه که توسط جنگنده‌های اهریمنی رژیم سفاکِ ستمگر و جنایتکار صهیونیستی خانه‌هایشان را بمباران و افراد بیگناه، مردمی که زندگی عادی خودشان را سپری می‌کردند، بشهادت رساندند.

تاریخ بیاد خواهد داشت که قدرتمندان فاسد دنیا با همراهی رژیم خونخوار اسرائیل، مردم بیگناه فلسطینی را قتل عام کردند. خانه‌هایشان را بر سر نوزادان شیرخوار و کودکان در خواب و زنان خانه‌دار را این‌گونه ویران کردند.

مدعیان دروغگوی حقوق بشر غربی این چنین بر جنایات دهشتناک رژیم اشغالگر صهیونیستی در ویرانی خانه های شهر و قتل‌عام مردمان در کوچه و خیابان و بازار، سکوت سیاه کردند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید