سبک زندگی جهادی
عضویت در خبرنامه

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را ارسال کنید

توپخانه خودی هم که معلوم نیست دست نفوذی هاست

کدمطلب : 18001

درخشندهابوالفضل درخشنده


توپخانه خودی هم که معلوم نیست دست نفوذی هاست 


حاجی ، حاجی ؛ سیٌد: حاجی جان ! اروند طوفانی شده ، طناب رابط پاره شده ؛ بچٌه ها را آب برد .


سیٌد ، سیٌد ؛ حاجی : سیٌد جان ! آسمان دلها هم اینجا بد جوری ابری شده ، حال و هوای دل بچٌه ها هم طوفانی شده و اصلاً تعریف نداره . سیم ارتباطی خیلی ها قطع شده ؛ امواج خروشان دنیا طلبی ، خیلی ها رو با خودش برده .


حاجی ، حاجی ؛ سیٌد : حاجی جان ! چند تا از غواص ها هنوز به اون ور اروند نرسیده ، قناسه زنهای عراقی ، خال ابرو برایشان گذاشتند !


سیٌد ، سیٌد ؛ حاجی : سیٌد جان ! اینجا زیر آبزنها زیادند ، همونها که جبهه نرفتند و حزب اللهی


شدند ! بیچاره ها هنوز فرق توپ فوتبال و با توپ مستقیم تانک نمی دانند ولی تا دلت بخواهد…


حاجی ، حاجی ؛ سیٌد : حاجی جان ! بچٌه ها درگیر شدند ، به توپخانه خودی بگو نقل و نبات هایش را رو سرِ بچٌه های خودی نریزد !


سیٌد، سیٌد؛ حاجی: سیٌد جان! بعضی از بچٌه ها بد جوری در گیر دنیا شدند، توپخانه خودی هم که معلوم نیست دست نفوذی هاست یا عناصر بدلی! که به جای حمایت ، داره اونها را بیشتر دنیایی میکنه!


حاجی ، حاجی ؛ سیٌد : حاجی جان ! سه واحد جیش الشعبی وارد کارزار شده ، صدای هل هله صدامشان را می شنوی؟ دارند جلو میآند و به مجروحا تیر خلاص می زنند .


سیٌد ، سیٌد ؛ حاجی : سیٌد جان ! آقا زاده های بندة زر و زور دنیا هم وارد کارزار دنیا طلبی شدند ! هر کدام از بچٌه ها که در مقابلشان مقاومت کند ، یا خانه نشین است ، یا …


حاجی ، حاجی ؛ سیٌد : حاجی جان ! بچه ها از شدت گلوله باران عراقی ها زمینگیر شده ، و نمی تونند از زمین کنده بشند !


سیٌد ، سیٌد ؛ حاجی :سیٌد جان ! مانتوها و روسری های کوتاه ، لباسهای چسبان هم در اینجا خیلی ها را زمینگیر کرده ، که حتی نمی توانند از خانه خارج شوند !حاجی ، حاجی ؛ سیٌد : حاجی جان ! وجب به وجب فاو را دارند با گلوله تو پ و خمپاره می کوبند ، اینها کم بود هواپیما و هلی کوپتر ها هم اضافه شدند ، بدجوری داره ازمون تلفات می گیره .سیٌد ، سیٌد ؛ حاجی : سیٌد جان ! دنیا طلبی و رفاه زدگی کم بود ، انواع و اقسام مفاسد اخلاقی هم به آن اضافه شده ، شمار تلفات از دستم خارج شده !
حاجی ، حاجی ؛ سیٌد : حاجی جان ! مجید و میثم و حسین ، پرواز کردند .سیٌد ، سیٌد ؛ حاجی : سیٌد جان ! محمد و تقی و حسن هم رفتند رو مین دنیا…حاجی ، حاجی ؛ سیٌد : بوی سیر میآد …گلوم داره می سوزه…سیٌد ، سیٌد ؛ حاجی : بوی تعفن بعضی ها در اومده ! اینجا هم نگاه های هرزه ، چشم ها را می
سوزونه … سیٌد جان ! بی خود نبود که می گفتی آدم شو تا لایق دیدار شوی ؛ موندن بعد از این میهمانی عذاب است ، عذاب.حاجی ، حاجی ؛ سید : حاجی جان دیگه گلوم نمی سوزه ، نفسم دیگه تنگ نیست.چه بوی خوشی میآد…

Share

نظرات کاربران

نارنجستان