سبک زندگی جهادی
عضویت در خبرنامه

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را ارسال کنید

گزارش تصویری هفدهمین دوره کارگاه داستان نویسی خلاق هوران

کدمطلب : 17516

 گزارش تصویری؛


 مثل باران باش، کسی به باران عادت نمیکند، هر وقت بیاید، دوست داشتنی است....


انجمن نویسندگان استان گلستان هوران هفدهمین دورکارگاه داستان نویسی خلاق از تاریخ؛ 4 الی 9 شهریور در محل سالن کارگاهی انجمن نویسندگان استان گلستان هوران واقع در گرگان، سبزه مشهد با حضور 20 نویسنده خلاق گلستانی برگزار کردند.


مهمان جلسات هوران در طی هفته، جانشین بسیج هنرمندان سپاه نینوا «فوجردی» به همراه همسرشان و معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان «گلچپین»، به همراه معاون ادبیات ارشاد گلستان خانم «طاری دشتی»، در جلسات حاضر شدند، با نویسندگان گپ و گفتگی داشتند. در ضمن خبر این کارگاه از شبکه تلویزیون گلستان به همت و زحمت آقای ایزد فر از سیمای گلستان به روی آنتن رفت. 


دوره پائیزه نیز از همینک ـ ثبت نام _ میگردد. 


لطفا به همراه:   09035489113 فقط پیام بدهید. 


یا از تلگرام به همین شماره پیام بدهید. 


فقط زنگ به این شماره دفتر میتوانید تلفنی گفتگو کنید.


01732265159


غلامعلی نسائی


دبیر انجمن نویسندگان گلستان هوران


شهریور 1398 


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


انجمن نویسندگان گلستان - کارگاه شهریویر ماه 98


 

Share

نظرات کاربران

نارنجستان