روایتی از نحوه شهادت محمد زمان چلچله ائی به روایت جاج حسین ربیعی آزاده + صوت

کدمطلب : 16890
تعداد بازدید : 4440

روایتی از نحوه شهادت محمد زمان چلچله ائی به روایت حاج حسین ربیعی آزاده + صوتهوران: گفت: جنگ داره تمام می شود، محمد زمان تو شهید نشدی! هنوز یکی دوماه ائی نگدشته بود که من و محمدزمان با هم افتادیم ...بشنوید، شهادت محمد زمان که خیلی عجیب نبود ... 


بی ربط: چگونه می شود، ماه را در آسمان، ماسه ها را در امواج باد؛ تو را در دور دست نگه داشت...


نظرات کاربران