سبک زندگی جهادی
عضویت در خبرنامه

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را ارسال کنید

گذرگاه بهشت

گزارش لحظه به لحظه‌ی عملیات والفجر هشت

کدمطلب : 20491

گزارش لحظه به لحظه‌ی عملیات والفجر هشت


اشاره:
هوران - شاید خیلی از خوانندگان بخواهند از لحظه به لحظه‌ی عملیات والفجر هشت باخبر شوند. گزارشی که در ذیل آورده‌ایم شما را به این منظور می‌رساند این گزارش توسط فرمانده‌ی لشکر 25 کربلا به قرارگاه ارسال می‌شد تا وضعیت منطقه عملیاتی را به آن‌ها اعلام کند.


تاریخ 11/20/ 1364 گزارش‌های مربوط به قبل از شروع عملیات


در ساعت 38: 20 نیروهای غواص لشکر ویژه 25 کربلا وارد آب نهرهای متصل به اروند شدند
در ساعت 20:49 در خط حد لشکر (شهر فاو) یک تیربار دشمن به سطح آب شلیک کرده است.
در ساعت 20:55 لشکر طی گزارشی به قرارگاه اعلام کرد که منطقه‌ی روبروی خود را در کنترل کامل داشته و وضعیت عادی است. فقط دشمن اقدام به شلیک چند گلوله کلت منور و تیر بار کرده است.
در ساعت 21:7 لشکر طی گزارشی حساس شدن دشمن را اعلام کرده است.
در ساعت 21:8 در منطقه لشکر، دشمن به شلیک هفت گلوله کلت منور به رنگ‌های زرد و قرمز کرده است
در ساعت 21:15 نیروهای غواص لشکر حرکت خود را از ساحل اصلی اروند(خودی) شروع کردند.
در ساعت 21:37 نیروهای غواص لشکر به نزدیکی ساحل فاو رسیده ودر حال پاکسازی موانع هستند.
در ساعت 21:49 نیروهای غواص لشکر موانع را پاکسازی و آماده هجوم به مواضع دشمن شدند.
در ساعت 22:2 از قرارگاه به لشکر اعلام شد که عمل نکنید تا به شما اعلام کنیم .
گزارش مربوط به شروع عملیات لشکر ویژه 25 کربلا (خط شکنی) :
در ساعت 22:5 برادر محتاج فرمانده قرارگاه کربلا رمز عملیات را (یا فاطمه الزهرا(س) ) به فرمانده لشکر برادر مرتضی قربانی اعلام نمود.
درساعت 22:15 نیروهای غواص گردان یا رسول الله (ص) به مواضع دشمن هجوم بردند و سرپل را تصرف کردند و گردان‌های دوم و سوم به مواضع دشمن هجوم برده و خط اول دشمن را تصرف و پاکسازی کردند.
در ساعت 22:15 نیروهای غواص گردان امام محمد باقر(ع) به مواضع دشمن هجوم بردند ولی موفق به تصرف سرپل نشدند.
در ساعت 22:20 نیروهای غواص و گروهان‌های دوم و سوم گردان امام محمد باقر(ع) مجدداً به مواضع دشمن هجوم برده و موفق به تصرف سرپل شدند.
گردان یا رسول الله (ص) به سمت راست و گردان امام محمد باقر به سمت چپ رخنه را توسعه داده و ضمن پاکسازی مواضع دشمن، پیشروی خود را آغاز کردند.
در ساعت 22:30 نیروهای موج دوم لشکر ویژه 25 کربلا در جناح راست با وارد عمل شدن گردان مسلم بن عقیل(س)شروع به تکمیل و پاکسازی مواضع دشمن کرده و با عبور از گردان یا رسول الله (ص) پیشروی خود را به منظور تصرف سه راه فاو- البحار آغاز کردند.
در ساعت 22:35 نیروهای گردان امام محمد باقر (ع) موفق به تصرف مسجد جامع شهر فاو شدند.
در ساعت 22:35 نیروهای گردان مالک اشتر(س) در جناح چپ از گردان امام محمد باقر(ع) عبور کرده و عملیات خود را در جهت تصرف و پاکسازی شهر فاو آغاز نمودند.
در ساعت 22:40 قرارگاه کربلا از لشکر 25 اعلام وضعیت کرد.
در ساعت 23:5 لشکر 25 به قرارگاه اعلام نمود که نیروهای موج اول و دوم وارد عمل شده در جهت تصرف و پاکسازی شهر فاو با دشمن درگیر هستند.
در ساعت 23:10 نیروهای گردان یا رسول الله (ص) در جناح راست شهر فاو ودر حوالی نخلستان متصل به شهر با دشمن شدیداً درگیر شدند.
در ساعت 23:15 نیروهای گردان مسلم بن عقیل(س)موفق به تصرف سه راه فاو البحار- بصره شدند.
در ساعت 23:30 گردان مالک اشتر بخش عظیمی از شهر را تصرف و پاکسازی کرد و در نقاط حساس شهر مستقر شدند.
در ساعت 23:45 نیروهای گردان حمزه سید الشهدا(ع) در جناح راست با عبور از گردان مسلم ابن عقیل(س) پیشروی خود را برای تصرف چهار راه فاو- بصره –ام القصر آغاز کردند.


«تاریخ 21/11/1364 روز اول عملیات»
در ساعت 20 دقیقه بامداد رزمندگان گردان حمزه سید الشهدا(ع) موفق به تصرف چهار راه فاو- بصره – ام القصر شده ودر این منطقه مستقر شدند.
در ساعت 25 دقیقه بامداد نیروهای گردان یا رسول الله (ص) وگردان مسلم بن عقیل(س) در حوالی سه راه فاو – البحار- بصره در منطقه نخلستان با دشمن به شدت درگیر شدند.
در ساعت 30 بامداد یک گروهان (گروهان سوم) از گردان حمزه سید الشهدا(ع) بنا به دستور فرماندهی به کمک گردان‌یا رسول الله (ص) و گردان مسلم بن عقیل(س) برای پاکسازی نخلستان در حوالی سه راهی فاو- البحار وارد عمل شدند.
در ساعت 45 دقیقه بامداد گران امام حسین (ع) از جناح چپ با عبور از گردان مالک اشتر (س)، پیشروی خود را به منظور تصرف مخزن‌های نفت و ایستگاه مخابراتی پشت شهر فاو آغاز کرد.
در ساعت یک بامداد گردان امام حسین(ع) موفق به تصرف و پاکسازی مخزن نفت و ایستگاه مخابراتی شد و درجناح چپ با یک گردان پیاده از لشکر 7 ولی عصر(عج) ودر جناح راست در روبروی چهار راه فاو ـ بصره ـ ام القصر به رأس البیشه با گردان حمزه سیدالشهدا (ع) الحاق را برقرار کرد.
در ساعت 1:30 دقیقه بامداد نیروهای گردان مسلم بن عقیل(س)، یا رسول الله (ص) و گروهان سوم گردان حمزه سید الشهدا(ع) بخش وسیعی از نخلستان را پاک سازی و موفق به تصرف یکی از مقرهای فرماندهی تیپ 111 دشمن شدند.
در ساعت دو بامداد الحاق بین گردان‌های یا رسول الله (ص)، مسلم بن عقیل(س) ،حمزه سید الشهدا(ع)، امام حسین (ع) و لشکر 7 ولی عصر (عج) از نخلستان در جناح راست، سه راه فاو ـ البحاریه تا چهار راه فاو ـ بصره ـ ام القصر و جاده فاو ـ راس البیشه برقرار شد.
در ساعت 2:15 تعدادی از نیروهای گردان امام حسین (ع) (یک دسته) به سمت پایگاه موشکی مستطیلی حرکت کردند که با مقاومت شدید دشمن مواجه شده و زمین‌گیر شدند.
در ساعت 3:30 گردان حمزه سید الشهدا(ع) وگردان مسلم بن عقیل(س) در جناح راست جاده فاو ـ بصره حرکت خود را جهت تصرف مواضع بعدی دشمن شروع کردند.
در ساعت 3:35 لشکر به قرارگاه اعلام کرد که نگران جناحین می باشد
در ساعت 4:00 نیروهای گردان حمزه سید الشهد(ع) در جناح راست جاده فاو- بصره با دشمن درگیر شده و موفق به تصرف یکی از مقرهای فرماندهی دشمن شدند.
در ساعت 4:15 نیروهای گردان حمزه سید الشهدا(ع) و گردان مسلم بن عقیل(س) در جناح راست جاده فاو- بصره با یکدیگر الحاق برقرار کردند.
در ساعت 4:30 گردانهای سیف الله، روح الله، جندالله از تیپ سوم لشکر به منظور تصرف پایگاه موشکی مستطیلی و پاک سازی و استقرار در سواحل خور عبدالله وارد عمل شدند.
در ساعت 8:10 لشکر به قرارگاه کربلا اعلام کرد که دشمن در منطقه فاو- بصره اقدام به اعزام نیرو کرده و هنوز الحاق ما با لشکر عاشورا برقرار نشده است.
در ساعت 8:30 فرمانده لشکر ویژه 25 کربلا به قرارگاه کربلا اعلام کرد که به دشمن شدیداً تلفات سنگینی را وارد کرده و مقادیر زیادی از خودرو و .... را به غنیمت گرفته‌اند.
در ساعت 9:45 تمامی مناطق ساختمانی شهر فاو به طورکامل توسط گردان های مالک اشتر (س)، امام حسین (ع)، مسلم بن عقیل(س) ، یا رسول الله (ص) و امام محمد باقر (ع) پاکسازی شد
در ساعت 11:5 نیروهای گردان‌های سیف الله، روح الله، جندالله در منطقه عمومی پایگاه موشکی مستطیلی شدیداً با دشمن درگیر شده و بخش عظیمی از این پایگاه را تصرف کردند
در ساعت 12:00 فرمانده لشکر ویژه 25 کربلا به قرارگاه کربلا اعلام کرد: پایگاه موشکی دشمن به طور کامل تصرف شده و تعدادی اسیر ومقادیری غنائم جنگی از دشمن گرفته‌اند.
در ساعت 12:30 نیروهای گردان سیف الله، روح الله، جندالله ضمن پیشروی به سمت راست در سواحل شمالی خور عبدالله مستقر شده و مواضع دفاعی گرفتند.
در ساعت حدوداً 13 نیروهای گردان مسلم بن عقیل(س) وارد عمل شده و یکی از مقرهای فرماندهی دشمن را تصرف و پاکسازی کرده و تعدادی را به اسارت گرفتند.
در ساعت 13:46 تمامی گردان‌های پیاده لشکر به اهداف از پیش تعیین شده رسیدند و یگان‌های پشتیبانی رزم، مشغول احداث مواضع و استقرار سلاح‌ها در جهت پشتیبانی از یگان‌های پیاده هستند.
درساعت … نیروهای لشکر در مواضع تصرف شده مستقر و در حال تحکیم مواضع و آماده برای مقابله با پاتک‌های احتمالی دشمن بودند.

Share

نظرات کاربران

نارنجستان