سبک زندگی جهادی
عضویت در خبرنامه

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را ارسال کنید

گذرگاه بهشت

فقط عکس بعثی‌ای که بهم تیر زد، ندارم!

کدمطلب : 20352

فقط عکس بعثی‌ای که بهم تیر زد، ندارم!


طنز ترکش خورده هوران - علی اکبر آهنگران - بنده در فتح المبین گلویم تیر خورده که برای فرد عادی هم قابل رویت است ...


چهل سال گذشته هنوز نتوانستم ثابت کنم با اینکه صورتجلسه لشگر مربوطه و نامه رییس بیمارستان مبنی بر تایید جراحات و برگه استراحت پزشکی در بنیاد شهید میدان هفت تیر موجود است.


فقط عکس عراقی که گلویم را سوراخ کرده ندارم و پرونده ناقص است البته الان دیگه پیرمردی شدم.

Share

نظرات کاربران

نارنجستان