سبک زندگی جهادی
عضویت در خبرنامه

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را ارسال کنید

خود را برای جهادو حکومت الله وحکومت مستضعفین برمستکبرین جهان آماده کنید

کدمطلب : 18461

سردار شهید علی اصغر عبدالحسینی


فرمانده گردان مالک اشتر(ع)


وصیتنامه/ بسم الله الحمن الرحیم. الذ ین آمنوا وا جرووجاهدوفی سبیل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عندالله واولئک هم الفائزون


آنان که ایما آوردند واز وطن هجرت کردند ودر راه خدا با ومال وجانشان جهاد کردند آنان را مقام بلندی است وآنان رستگاران و سعادتمنداند وعالمند. قرآن کریم ما ملتی هستیم که شهادت را سعادت می دانیم. (امام خمینی)


امروز این آیه شریفه مصداق پیدا کرده وامت مسلمان ایران در برابر دشمنان خدا چون صف آهنین ایستاد گی می کنند واز هیچ ایثاری فروگذاری نیستند ودر میدان حق شهید می شوند .


پس از ستایش خداوند سبحان ودرود بر رسول اکر م وائمه اطهار خصوصاًحضرت مهدی (عج ) ونائبش امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی وملت شهید پرور ایران و با اسلام به پدر و مادرو همسر وفرزندانم وخواهر وبرادرانم وتما می دوستایان وآشنایان.


من اصغر عبدالحسینی اعزامی از روستای سلطان آباد گرگان بر اساس مسئولیتی که احساس کردم در راه الله و برای پاسداری از انقلاب اسلامی که خون بهای 160 هزا رشهید و مجروح است به جبهه کردستان آمدم وبه جنگ علیه دشمنان خدا پرداختم.
من بی کار نبودم وبه خاطر حقوق هم نیامدم فقط به خاطر رضای خدا و مسلمان بودن وبرای جهاد فی سبیل الله وبرای شکست دشمنان واگر هم شهید بشویم پیروزیم وهم بکشیم پیروزیم


  شهید علی اصغر عبدالحسینی/هوران


به هر حال این مایه شکر پروردگار است وافتخار برای من و شما است که در این راه به درجه رفیع شهادت می رسیم و به آنجا می رویم که ملکوتش نامند آنجا که بهشتش نامند و زندگی ذلت بار را هیچ وقت قبول نخواهم کرد ومرگ سرخ وشهادت را بر آن ترجیج می دهم و هما نطور که قلبم آگاه است به آرزوی خودم خواهم رسید .


پدر عزیزم درود خدا بر تو باد ولی می بخشید که از شما خداحا فظی نکردم ومن را حلال کنید ومن دوست داشتم عصای پیری تو ومادرم باشم ولی چاره چیست باید جهاد کرد وخون داد تا انقلاب اسلامی پایدار شودو قرآن زنده بماند. مادر کوه باش وچون کوه استقامت کن ,لحظه ای از یاد ونام خدا غافل مباش در راه دین بکوش و هر چه بکوشی باز هم کم است.


برادران: امید از خدا دارم که مرا حلال کنید و ناراحت نباشید و استقامت کنید .ما به خاطر قرآن و پیروزی اسلام باید خون خود را بدهیم و خواهرانم شما باید زینب وار باشید ,حجاب را سنگر خود قرار دهید.


وای تو همسرم پاره جگرم فرزندانم را خوب نگهداری کن وبا اسلام و قرآن آشنا کن تا راه مرا که همان اسلام است ادامه دهند.


همسرم امیدوارم که مرا ببخشید و حلالم کنید ,هیچ وقت از نام خدا غافل مباش ودر راه دین بکوش .قامتت را بلند کن وند ای الله اکبر وخمینی رهبر سر ده وفریاد شهید ان خدارابه مردم برسان که همانافریاد ماپیروی کردن از خدا ,قرآن است وخمینی است..


پدر ومادرم وهمسرم خواهرانم وبرادرانم امکان دارد در این حمله پرشور اتفاقی واقع شود که جنازه من به دست شما نرسد آنگاه به یاد شهیدان کربلا بیافتید ,ناراحتی به خود راه ندهید وهر وقت دلتان گرفت به گلزار شهدا بروید وبه مزار این همه شهید بنگرید آنوقت درد خود رافراموش خواهید کرد .وصیت من به برادران وسروران مسئول بسیج این است که برادران بسیج رابه آموزشهای نظامی وخط امام و ولایت فقیه آشنا کنند چون برای بیمه کردن این انقلاب عظیم ونوپا احتیاج به نیروهای فعال وسازنده وبااندیشه های اسلامی داریم و برای آزاد کردن قدس ونبرد با جهانجوارانی چون آمریکا وشوروی وغیره و....برادران در آموزش باید جدیت بیشتر ی نمایند چون انقلاب ما تا نهضت مهدی (عج )ادامه خواهد داشت.


یک نصیحت به برادران اعضای بسیج ومردم حزب الله دارم این است که خود را به نیروی ایمان وقرآن مسلح کنند وحرف برادران مسئول را گوش دهند.


به فرموده امام عزیزمان, اخلاق اسلامی و تقوا را پبشه خود کنند وشما ای برادران تا می توانید نیروهای بی تفاوت وخنثی رابا اخلاق اسلامی جذب بسیج کنید وحتماًدر داخل بسیج کلاس قرآن ونهج البلاغه ورساله امام داشته باشید ودر کلاسها حتماًشرکت فعال داشته باشید .


خود را برای جهادو حکومت الله وحکومت مستضعفین برمستکبرین جهان آماده کنید .مسئله مهم تر روز ,جنگ می باشد ,آن رااز یاد نبریدونیروهارا آماده کنید برای اعزام به جبهه ها .تا جنگ را زودتر به پیروزی بر سانیم .از همگی می خواهم که در هر حال پیرو ولایت فقیه باشند وهمیشه روحانیت را سر مشق خود قرار دهید ودر مقابل کفار ومنافقین داخلی وخارجی باتمام قوابجنگید وانتقام خون شهیدان رااز آنان بگیرید. در نماز هایتان امام رادعاکنید .


در پایان از همه ی کسانی که مرا می شناسند ,می خواهم که مرا حلال کنید. از دوستان وآشنایان واهل روستا می خواهم که مرا حلال کنند.
علی اصغر عبدالحسینی


وصیت نامه ای دیگر
بسم الله الرحمن الرحیم
اناله الله واناالیه راجعون
همه از خدا هستند وباز گشت همه به سوی خداست. قرآن کریم
با سلام ودرود به رهبر عا لیقدر, امام امت خمینی بت شکن ,این قلب مستضعفان جهان وبا درود بی کران به رزمندگان راستین اسلام ,پیروان خط حسین که حسین گونه در میدان نبرد با کفار در ستیزند تا آوای هل من ناصر ینصرونی رابه گوش جهانیان مستضعف برسانند .
ما ملت به پا خواسته ایران به ندای رهبر عزیزمان لبیک گفته وخواهیم گفت.به امام زمان خود مهدی(عج)قول خواهیم داد تا آخرین قطره خونمان در برابر کفار همواره در جنگ باشیم. پدر ومادر عزیزم امیدوارم که هیچگاه از بابت من ناراحت نباشید چون راهی را که من طی می کنم از روی بینش و آگاهی است که نسبت به مکتب اسلام راستین می باشد واین راه را تا سر حد شهادت ادامه می دهم .عزیزان مهربانم شهادت فیضی است الهی .که خداوند به بندگان صالحش منت می نهد واگر من لیاقت آن را داشتم و شهید شدم هیچ گاه در فقدان من گریه نکنید که من ناراحت خواهم شد و گریه کردن شما به نظر من, دشمنان این انقلاب را خوشحال خواهد کرد.شما باید افتخار کنید که فرزنذ ناقابلی رادر راه پاک اسلام اهدا کردید وبه خود ببالید وبا شهادت من پرچم سبز پیروزی را در سردر خانه بزنید وآوای الهی قرآن را سر دهید.
خواهران عزیزم همچون زینب باشید وزینب وار فرزندانتان را تر بیت کنید که فرزندان شما هر یک الگویی مدافع برای انقلاب اصیل امام مهدی (عج)باشند واشخاص مفید برای جامعه مان .برادران عزیز به شما تو صیه می کنم که تقوا را پیشه خود کنید وبه ریسمان الهی چنگ بزنید که همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.
امام عز یزمان را تنها نگذارید ومدافع خط امام با شید که در غیر این صورت به عذاب الهی گرفتار خواهید شد. پشتیبان ولایت فقیه ومطیع اوامر فقیه باشید واز روحانیت مبارزواصیل که همیشه در صحنه بوده اند و نقش تعیین کنند ه در پیش روی انقلاب داشته ودارند حمایت کنید که همانا آنانندکه همیش بر علیه ظلم ظالمین و طاغوتیان به پا خواستند.
امت شهید پرورایران ,درود بی کر ان الهی نصیب شما باد که هیچگاه صحنه کار زار را تر ک نکردید وبامشت های گره کرده و پولاد ین خود به تمام جهانیان فهماندید که هیچ قدرتی را یاری مقابله با قدرت الله نیست.
سلام بر تو ای همسر عزیز ومهربانم, امیدوارم که مرا ببخشید که همسرخوبی نبودم وامید وارم که فرزندانم را همچون زینب وحسین ( ع)تربیت کنید وراه آنان را بپیمایند وخط امام را به آنها بیاموزید که خط امام خط اسلام است .
در آخر از کسانی که از من بدی دیده اند حلا لیت می طلبم .


 آثار باقی مانده از شهید
به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان
بادرود بی پایان به امام زمان حضر ت مهدی (عج ) وبا درود به رهبر انقلاب ودرود بی پایان به شهیدان از کربلای حسین(ع) تاکربلای ایران .
درود بر ملت شهید پرور ایران به ویژه خانوادهای شهدا.
حضور محترم برادر عزیزم علی سلام عرض می کنم پس از تقدیم وعرض سلام, امیدوارم که حال شما خوب باشد وهیچگونه ناراحتی ونگرانی نداشته باشید وصمیمانه ترین سلامی که خدمت شما تقدیم می دارم را مورد پذیرش خود قراردهید.
عرض میشود که هر گاه از احولات اینجانب یرادرحقیر خود اصغر خواسته باشید به حمدالله سلامتی بر قرار وبه دعاگویی وجود مبارک شما مشغول می باشم .
خدمت پدرو مادرم سلام عرض می کنم وخدمت شما دوستان وآشنا یان سلام عرض میکنم. پدر جان نامه پر مهر ومحبت شما به دستم رسیدو بی نهایت خوشحال شدم وخیلی از شما متشکرم از اینکه یادی از ما کردید وما را خوشحال کردید .
عرضی ندارم جز سلامتی شما که از درگاه خداوند بزرگ خواهانم .
خداحافظ تا پیروزی نها یی و فتح کربلا و رسید ن به قد س عزیز .
برادر علی جان از قول من به هاجر سلام برسان امیدوارم که حالش خوب باشد و ناراحت من نباشد ودر کارهایش همیشه مو فق با شد .
فقط برای رضای خداکار کنید از قول من به تمام آشنایان وفامیل سلام برسانید خداحافظ
ارادتمند شما اصغر عبدالحسینی 30/1/62آثار باقی مانده از شهید
به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان
بادرود بی پایان به امام زمان حضر ت مهدی (عج ) وبا درود به رهبر انقلاب ودرود بی پایان به شهیدان از کربلای حسین(ع) تاکربلای ایران .
درود بر ملت شهید پرور ایران به ویژه خانوادهای شهدا.
حضور محترم برادر عزیزم علی سلام عرض می کنم پس از تقدیم وعرض سلام, امیدوارم که حال شما خوب باشد وهیچگونه ناراحتی ونگرانی نداشته باشید وصمیمانه ترین سلامی که خدمت شما تقدیم می دارم را مورد پذیرش خود قراردهید.
عرض میشود که هر گاه از احولات اینجانب یرادرحقیر خود اصغر خواسته باشید به حمدالله سلامتی بر قرار وبه دعاگویی وجود مبارک شما مشغول می باشم .
خدمت پدرو مادرم سلام عرض می کنم وخدمت شما دوستان وآشنا یان سلام عرض میکنم. پدر جان نامه پر مهر ومحبت شما به دستم رسیدو بی نهایت خوشحال شدم وخیلی از شما متشکرم از اینکه یادی از ما کردید وما را خوشحال کردید .
عرضی ندارم جز سلامتی شما که از درگاه خداوند بزرگ خواهانم .
خداحافظ تا پیروزی نها یی و فتح کربلا و رسید ن به قد س عزیز .
برادر علی جان از قول من به هاجر سلام برسان امیدوارم که حالش خوب باشد و ناراحت من نباشد ودر کارهایش همیشه مو فق با شد .
فقط برای رضای خداکار کنید از قول من به تمام آشنایان وفامیل سلام برسانید خداحافظ
ارادتمند شما اصغر عبدالحسینی 30/1/62

Share

نظرات کاربران

نارنجستان