سبک زندگی جهادی
عضویت در خبرنامه

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را ارسال کنید

گذرگاه بهشت

حاشا کزین جماعت خر، خنده‌دارتر…

کدمطلب : 19766

حاشا کزین جماعت خر، خنده‌دارتر…


ای از گزارش و ز خبر، خنده‌دارتر
هر کار تو زکار دگر خنده‌دارتر


چیزی نبوده بهر تو از گریه پدر
بر روی نعش سرد پسر، خنده‌دارتر 


ای کودتا‌چی همه اصار، ای «یو اس»
از تو ندیده‌ایم جگر! خنده‌دارتر 


آل سعود هم شده هم‌آخور شما
چون گله هست با بز گر، خنده‌دار‌تر 


آن اتهام‌ها که به ایران زده، بوَد
از اتهام شیخ نمر خنده‌دار‌تر 


آن که کلیدداری کعبه براش هست
از هیکل امیر قطر خنده‌دار‌تر! 


یک عده لیک کعبه آمال‌شان تویی
حاشا کزین جماعت خر، خنده‌دارتر… 


آنان‌که پشت‌شان به عموسام گرم شد
هستند از رجال قجر خنده‌دار‌تر 


گویند خلق اینکه ابَر قدرتی، ولی
از تو ندیده‌ایم ابَر خنده‌دار‌تر 


با دیدن گوانتانامو یا ابوغریب
افتاده‌ای به حال دَمر، خنده‌دار‌تر 


هرکس که رحم خواست ز تو، خنده‌دار بود
هر کس که خواست از تو نظر، خنده‌دار‌تر 


از طرح زخم روی درختان بدان که نیست
از بوسه‌های تیز تبر خنده‌دار‌تربسیار جوک شنیده‌ام، اما ندیده‌ام
مفهومی از حقوق بشر خنده‌دارتر!

Share

نظرات کاربران

نارنجستان